Què en fem dels resultats obtinguts?

Un cop calculats els diferents índexs bioclimàtics de la vostra aula és el moment d’avaluar els resultats obtinguts.
Què significa el resultat que hem obtingut? Si acceptem el resultat que hem obtingut, la nostra tasca acaba aquí.
Si per contra, el resultat que hem obtingut no ens convenç ens podem plantejar actuar.

Com podem actuar?

Primer, cal que tinguem clar quin és el resultat que hem obtingut i què significa.
Seguidament ens podem plantejar quins canvis creiem que podem fer com a usuaris de l’espai, per tal de millorar aquest resultats, podríem parlar de canvis en els nostres hàbits a l’aula. D’altra banda, podem plantejar-nos un altre tipus de canvis, com serien els possibles canvis a fer en l’aula o en l’edifici. Aquests canvis, de ben segur, que seran més complicats, però podem analitzar quins elements arquitectònics ens podrien ajudar a obtenir un millor índex bioclimàtic a la nostra aula. En qualsevol cas, sempre prioritzarem els canvis en els nostres hàbits com a usuaris.

Actuem!

Un cop haguem decidit, amb tots els companys i companyes, quins són els canvis que ens interessa dur a terme, redactarem un informe on expliqui l’avaluació que hem fet de la nostra aula o edifici i els resultats que hem obtingut. També hi adjuntarem les millores i canvis que proposem fer, i els beneficis que pensem que els nous canvis ens aportaran.
Aquest informe, el presentarem a la comunitat educativa del nostre centre.
Model d’informe.pdf