Manual de la Calculadora

En aquest document volem donar detall dels càlculs fets en l’aplicatiu Calculadora Bioclimàtica per determinar els diferents resultats. Aquest Manual va adreçat a les persones que vulguin aprofundir en els fonaments científico – tècnics de l’eina.