Activitats Pas a pas

En aquest apartat hi trobareu activitats de descoberta, agrupades en diferents blocs que us permetran consolidar alguns conceptes bàsics, necessaris per treballar amb la Motxilla Bioclimàtica.

Els blocs que us proposem són: