Energia solar

En aquest bloc, et proposem tres activitats:

Què ens proposem amb aquesta activitat?

Observar i mesurar la radiació solar que incideix al terra per metre quadrat.

Interpretar adequadament les dades obtigudes.

Descobrim el moviment aparent del Sol.pdf

Activitat 2: La radiació solar a les façanes de l’escola

Què ens proposem amb aquesta activitat?

Observar i mesurar la radiació solar que incideix al terra per metre quadrat.

Entendre la importancia que té l’orientació dels edificis.

Interpretar adequadament les dades obtingudes.

La radiació solar a les façanes de l’escola.pdf

Què ens proposem amb aquesta activitat?

Entendre perque a totes les hores del dia no entra la mateixa radiació als edificis.

Mesurar l’efecte de l’ombreig sobre els edificis.

Interpretar adequadament les dades obtingudes.

Em fas ombra.pdf