Tancaments i inèrcia tèrmica

En aquest bloc, us proposem dues activitats:

Què ens proposem amb aquesta activitat?

Aprendre com l’aire se satura

Què ens proposem amb aquesta activitat?