Ventilació i infiltració

En aquest bloc, us proposem tres activitats:

Què ens proposem amb aquesta activitat?

Què ens proposem amb aquesta activitat?

Mesurar la infiltració d’aire en l’aula a partir de la mesura de la concentració de CO2

Què ens proposem amb aquesta activitat?

Mesurar la concentració de CO2 sobre una superfície d’herba