Guia plis-plas dels aparells

Amb la Guia plis-plas expliquem de forma senzilla com funcionen els aparells us facilitem per prendre les mesures de l’aula. Clica a sobre els aparells i se t’obrirà un video explicatiu des de la pàgina del Youtube

Si voleu, més detalls us oferim la Fitxa Tècnica del fabricant clicant sobre el nom de l’instrument.

Mesura de temperatura de les superficies mitjançant la radiació infrarroja que emeten.


Termòmetre infrarroig PCE-888

Mesura de interior de temperatura de l’aire, humitat relativa i concentració de diòxid de carboni.

Sensor Qualitat Ambient – Wöhler CDL 210

Mesura d’exterior de temperatura i humitat relativa de l’ambient.

Estació meteorològica PCE-FWS 20

Mesura per contacte de la temperatura d’entrada i sortida de l’aigua de calefacció.

Termòmetre de contacte multicanal PCE-T390

Mesura del cabal de líquid que circul·la pels tubs de calefacció.

Cabalímetre ultrasons PCE-TDS 100H / HS

Mesura de la irradiancia solar

Piranometre SPM1

Mesura de la luminància

Luxòmetre PCE-174

Mesura de distàncies, superfícies i volums.

Distanciòmetre PCE-LDM 50