L’eina de càlcul: Guia ràpida

Què fem amb les mesures?

Les mesures realitzades ja són molt interessants sense cap altre tractament posterior. Les podeu estudiar i analitzar.

Però sovint convé convinar-les per extreure’n altres conclusions que no són evidents a primera vista. Per realitzar aquest càlculs i treure informació sobre la qualitat ambiental i  bioclimàtica de la vostra aula hem desenvolupat l’aplicatiu la CALCULADORA.

Per introduir-te en el treball de la Calculadora adjuntem aquesta Guia ràpida. Si vols aprofundir en el funcionament i els fonaments científico-tècnics de la Calculadora ho trobaràs en detall al Manual de la Calculadora.

Índex