Entrada de dades

Sempre s’ha d’introduir el valor mig horari de la variable considerada.

Per facilitar l’entrada de dades, aquesta s’ha estructurat seguint el següent esquema:

Mesures d’interior i exterior

Dins de les mesures d’exterior tenim les relatives a l’ambient i a la radiació solar:

 

A les mesures d’interior augmenta la complexitat i s’ha optat per proposar 6 seccions:

Les diferents variables en cada secció les trobareu directament a la Calculadora.