Selecciona la data

Per entrar les mesures fetes en un aula o accedir als resultats de la Calculadora triarem l’aula de les creades al nostre centre. En la pantalla trobem les dades bàsiques de la nostra Aula i un calendari.

En aquest calendari triem el dia de treball. Clicant dues vegades sobre la data que ens interessa accedim a la pantalla que dóna accés tant a l’Entrada de dades com a la consecució dels Resultats.