Què és la Motxilla Bioclimàtica?

LA MOTXILLA BIOCLIMÀTICA, és un programa educatiu promogut pel Camp d’Aprenentatge de Juneda, les Obagues eines educatives, l’associació Lo Secanet i la Universitat de Lleida.

LA MOTXILLA BIOCLIMÀTICA es planteja com un treball d’investigació per al grup classe i el seus professors, de durada variable i de finalitats compartides amb la comunitat educativa.

LA MOTXILLA BIOCLIMÀTICA no només és un conjunt d’eines de suport didàctic a la docència, és un programa d’educació ambiental que planteja un pla d’acció final a diferents nivells d’incidència.

LA MOTXILLA BIOCLIMÀTICA pretén exercitar els usuaris en la qualitat ambiental i l’anàlisi bioclimàtic de la seva aula, en la confecció dels informes finals de l’estudi i en la presa de decisions sobre com fer propostes de millora en aquest àmbit.

LA MOTXILLA BIOCLIMÀTICA voldria fer-nos més conscients de les repercussions que les nostres activitats diàries tenen en l’equilibri dinàmic del nostre planeta, on tot està relacionat.

LA MOTXILLA BIOCLIMÀTICA aspira a augmentar la cultura ambiental de les persones, en benefici de tots.