Com treballar amb la Motxilla?

Us proposem dur a terme un treball conjunt entre professors i alumnes en l’àmbit de l’aula, així com exercitar-vos amb la presa i interpretació de dades.

Us plantegem una primera etapa d’investigació sobre la qualitat ambiental i bioclimàtica de la vostra aula.

Són bones les condicions de treball en la nostra aula?

Quin impacte energètic té assolir aquest ambient interior?

Quan plantegeu aquestes preguntes a classe, de ben segur que sorgiran moltes hipòtesis. Entre tots, caldrà destriar-ne les més rellevants. Us proposem que feu un esquema de l’itinerari a seguir, i en definitiva us animem a aprendre en el procés.

A la Motxilla Bioclimàtica us donem les eines conceptuals, procedimentals i materials per poder orientar el vostre treball d’investigació:

1. D’una banda, en aquest espai virtual hi trobareu la definició dels elements més rellevants, així com la forma d’adquirir i treballar les mesures experimentals de l’aula.

2. D’altra banda, el CdA Les Obagues us deixarà els instruments de mesura per recollir les dades necessàries per investigar la vostra aula.

Un cop haguem avaluat la nostra aula, us proposem una segona etapa d’acció.

Què podem fer per millorar la qualitat ambiental?

Com podem reduir l’impacte energètic del nostre centre?