Què investiguem?

En el món occidental actual, el manteniment de les condicions ambientals òptimes a l’interior dels edificis s’assoleix en gran mesura augmentant el consum energètic. Valors rècord en el consum d’energia són noticia gairebé cada nou hivern i estiu. La societat no pot renunciar a viure en òptimes condicions en els ambients interiors, ja que aquestes permeten gaudir de salut, benestar i confort. Ben al contrari, un mal ambient interior interfereix en el rendiment escolar, causa disconfort i irritació, així como problemes de salut en els escolars i el professorat.

Aquesta qualitat ambiental s’ha d’assolir en les nostres aules, però hi ha diferents maneres que en permeten mantenir les condicions de salubritat i confort, ho podem fer de dues formes:

a) Malbaratant energia

b) Aprofitant els recursos naturals amb una gestió adequada dels espais i una bona arquitectura bioclimàtica de l’edifici.

Aquest plantejament ens porta a investigar la qualitat ambiental i  la qualitat bioclimàtica de l’aula.

La qualitat ambiental ens donarà una mesura de les condicions de salut, benestar i confort.

La qualitat bioclimàtica ens donarà la sostenibilitat energètica de com s’assoleixen aquestes condicions.

Per portar a terme la nostra investigació sobre la qualitat ambiental i bioclimàtica de l’aula, la Motxilla Bioclimàtica facilita els procediments i les eines instrumentals i de càlcul.