El consum d’energia

Des del món de l’educació ambiental s’han treballat extensament les propostes d’auditoria energètica del centre. Aquest no és l’abast de la proposta de la Motxilla Bioclimàtica.

Un cop classificada bioclimàticament l’aula, la Calculadora Bioclimàtica també ofereix els consums estimats que tindrà l’aula al llarg de tot el curs dins l’apartat Resultats > Avaluació energètica.

Els resultats presentats en kWh/m2 són uns indicatius de quanta energia tèrmica aportem, i a què es dedica.

La transformació d’aquests valors energètics en emissions de CO2 en les calderes de producció d’energia és immediata, i ens apropa a l’impacte ambiental de les nostres activitats quotidianes.