El balanç d’energia a l’aula

Les condicions de l’aula es mantenen en canvi constant, el tot moment tenim fluxos de matèria i energia que modifiquen les condicions ambientals interiors. Un objectiu de la nostra investigació és determinar aquests fluxos per avaluar la sostenibilitat energètica de l’aula.  Tots aquest fluxos es combinen en el balanç d’energia tèrmica de l’aula, una relació ben intuitiva que ens diu que l’energia tèrmica entra (guanys), surt (pèrdues) o s’emmagatzema en un edifici.

GUANYS + PÈRDUES + EMMAGATZEMAMENT = 0

Es tracta d’ investigar:

Els càlculs que determinen aquests fluxos d’energia a partir de les vostres mesures experimentals han estat programats a la Calculadora per tal d’avaluar el balanç a escala diaria. El detall matemàtic el  trobeu al Manual de la Calculadora.

Aquest fluxos depenen principalment del disseny arquitectònic de l’edifici, l’ aïllament tèrmic, la masa tèrmica, les finestres, la ventilación controlada per portes i finestres, la infiltració no controlada i l’ ús de l’aula. Això implica que es poden modificar i que l’ús energèticament eficient de l’aula està a les nostres mans.